Surf Closed

Tech info

Media Strike Back Version 2.0

(Om än med vissa brister)

1. Lägg till 1 rad i html-headern
Lägg in följande rad i  <head> på dina sidor/mallar:
<link rel=”alternate” media=”handheld” href=”[url]” title=”[title]” />
Detta talar om för SurfOpen var transcodern kan hitta en mobilanpassad version av din sajt (under förutsättning att du har en).

Exampel :
<html>
<head>
[….]
<link rel=”alternate” media=”handheld” href=”http://mobil.expressen.se/&#8221;
title=”Expressen”/>
</head>
<body>
[…]
</body>
</html>

2. Ändra era HTTP response headers
Lägg till:
Cache-Control: no-transform
Vary: User-Agent
till era response headers på www-sajten.

OBS! Det finns en allvarlig hake med denna lösning – de mobila besökare som vill nå er www-sajt med sin mobil, dvs ”fullversionen” kommer obönhörligen att skickas till mobilsajten.Inaktuell:Media Strike Back Version 1.0

Redirecta all trafik med user agent: Novarra-Vision -> http://www.surfclosed.se

eller

Apache Rewrite rule:

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mozilla.+Novarra.+ [OR]

RewriteCond %{HTTP:x-mobile-gateway} ^Novarra.+

RewriteRule ^/(.*) http://www.surfclosed.se [L,R]

eller

Media Strike Back Version 1.1

Block all http requests/traffic from 213.161.85.x

(Yes, it’s true! All Telia Surf Open Traffic goes over Novarra servers in the UK. Just wait and see what happens when Chelsea or Man U finds out… They will be singing: -”All night long…”)

—————————————————————————————-

Exempel på httpheader här:

user-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7 Novarra-Vision/6.9
accept: text/html;q=1.0, text/css; q=1.0, application/x-javascript; q=1.0, text/plain;q=0.8, application/xhtml+xml;q=0.6, application/x-httpd-php;q=0.1, */*;q=0, image/gif; q=1.0, image/jpeg; q=1.0, image/png; q=1.0
accept-charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
accept-language: sv,en;q=0.9accept-encoding: identity;q=1.0, gzip;q=0.1, *;q=0
x-novarra-device-type: 0
x-device-accept: text/html, application/xml; q=0.90, application/xhtml+xml, multipart/mixed, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*; q=0.10
x-device-accept-charset: *
x-device-accept-encoding:
cookie: JSESSIONID=819895CB407417A2D11998C886A782D5; frame_unique=819895CB407417A2D11998C886A782D5
x-device-user-agent: SonyEricssonP990i/R100 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Symbian OS; 513) Opera 8.65 [sv]
x-mobile-gateway: Novarra-Vision/6.9 (TELIASONERA; Server-Only)
x-wap-profile: ”http://wap.sonyericsson.com/UAProf/P990iR100.xml&#8221;, ”1-ZmJoNwmHPSZaqJlar2ufOA==”, ”2-XnrTOLDzBJdZHN2vSasoNA==”, ”3-PmmzhCT0/fx0ZmeXGvbhYQ==”
x-wap-profile-diff: 1; <?xml version=”1.0″?><rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&#8221; xmlns:prf=”http://www.wapforum.org/UAPROF/ccppschema-19991014#”>&lt;!– browser vendor site: Default description of properties –><rdf:Description><prf:CcppAccept><rdf:Bag><rdf:li>text/html</rdf:li><rdf:li>application/xml; q=0.90</rdf:li><rdf:li>application/xhtml+xml</rdf:li><rdf:li>multipart/mixed</rdf:li><rdf:li>image/png</rdf:li><rdf:li>image/jpeg</rdf:li><rdf:li>image/gif</rdf:li><rdf:li>image/x-xbitmap</rdf:li><rdf:li>*/*; q=0.10</rdf:li></rdf:Bag></prf:CcppAccept></rdf:Description></rdf:RDF>
via: 1.1 <!– var prefix = ‘ma’ + ‘il’ + ‘to’; var path = ‘hr’ + ‘ef’ + ‘=’; var addy18041 = ‘support’ + ‘@’; addy18041 = addy18041 + ‘novarra’ + ‘.’ + ‘comThis’; document.write( ” ); document.write( addy18041 ); document.write( ” ); //–>\n support@novarra.comThis <!– document.write( ‘‘ ); //–> This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it <!– document.write( ” ); //–> e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it :3128 (squid/2.6.STABLE14-20070821)
x-forwarded-for: 172.17.0.132, 213.161.85.35
cache-control: max-age=259200
max-forwards: 10
x-forwarded-host: mcf.mobiletech.no
x-forwarded-server: mcf.mobiletech.no

Annonser

Written by surfclosed

februari 2008 den 9:08 e m

%d bloggare gillar detta: