Surf Closed

Tyvärr kan sidan inte visas!

with 9 comments

Sidan du har valt kan för närvarande inte visas via denna tjänst. Detta beror på motsättningar mellan Tidningsutgivarna och TeliaSonera gällande hur tidningssidor visas i SurfOpen. Arbete för att lösa detta pågår. Vi återkommer med uppdateringar.

Idag, 2008-12-11, byter Telia teknisk plattform för SurfOpen. Vad detta har för konsekvenser för relationen mellan Tidningsutgivarna och TeliaSonera är något som analyseras just nu.


Vi beklagar självklart, men vi måste hänvisa dig till TeliaSoneras kundtjänst om du har ytterligare frågor.

Annons

Written by surfclosed

december 2008 at 9:00 f m

Publicerat i Orsak